Rekrytering.

Vår process vid rekrytering baseras på plattformens interaktiva förmåga att koppla ihop arbetstagare och arbetsgivare. Bakom varje process finns en kvalitetssäkring i form av en intern teamledare inom respektive branschområde.

Arbetstagare.

Arbetsgivare.