Snabbfakta

Gigsales utgör en integrerad del av Gigoxo AB. Där anställda tjänstemän inom Försäljning, marknadsföring, kommunikation och information ambulerar utifrån deras demografiska förutsättningar.

Ingående marknadsföring

Ett synsätt på marknadsföring som handlar om att lyssna och förstå kunden samt mötas på dennes villkor. Framför allt, att under processen, kunna erbjuda ett värde i de som kommuniceras. Detta ger en långsiktigt lönsam marknadsföring, bättre kundrelationer och högre försäljning under korrekta förutsättningar och omständigheter.

Med den tekniska utveckling som varit och pågår har kunden och köpprocessen förändrats. Den uppkopplade kunden har större makt och är inte längre mottaglig för samma budskap vid försäljning och marknadsföring som tidigare.

Inbound_marketing
Jag vill veta mer om ingående marknadsföring

Innehållsmarknadsföring

Kallas också ”Content Marketing” och utgör en metodik för fortlöpande och systematisk publicering av innehåll på egen plattform. Innehållet anpassas för att förändra eller förstärka ett beteende hos en målgrupp som skall leda till önskad nytta.

Innehållet ska uppfattas som;

 • Intressant – innehållet ska fånga målgruppens intresse.
 • Värdefullt – innehållet ska ge värdefull kunskap eller upplevelse.
 • Relevant – innehållet ska vara relevant för den kontext det finns i.
 • Trovärdigt – innehållet ska vara tillförlitligt.

Innehållet ska också vara värdefullt för verksamheten, exempelvis kan det användas för;

 • Att hamna högt i sökresultat (SEO)
 • Ge bränsle till aktiviteter i sociala medier (Social Media Marketing)
 • Att skapa efterfrågan (Demand Generation)
 • Att generera Leads (Lead Generation)
 • Att hålla kontakt med potentiella kunder (Lead Nurturing)
 • Att hålla kontakt med existerande kunder (Customer Rentention)
 • Att ge företaget en personlighet och bygga varumärke (Branding)

Vi ger gärna vår uppfattning om ert innehåll och trafik med diskussion kring hur formatet kan utformas, förbättras eller utvecklas.

Boka Zoom möte – Content Editor / Manager

Sociala medier

Renodlad SMM (”Social Media Marketing”) kan utformas omfattande och vara tids-krävande. Det är därav viktigt att ingående förstå de olika kommunikationskanalernas likheter och skillnader samt vilka övriga marknadsföringsverktyg som kan tillämpas för att mäta effekten av den ingående marknadsföringen via Sociala medier.

Vi hjälper till att ta fram verksamhetsanpassade strategier för de olika kanalerna enligt AIDA-processen som består av:

 • Attention (uppmärksamhet)
 • Interest (intresse)
 • Desire (önskan)
 • Action (handling)

För att säkerställa att rätt strategi tillämpas så följer vi upp denna genom mätning och analys via olika analysprogram.

Boka Zoom möte – Social Media Manager

Målsidor

En målsida är en väl definierad landningssida med enbart ett (1) syfte, som besökare ”landar på” efter att ha tryckt på en organisk eller betald länk. Huvudfunktionen för en målsida är att få besökaren att vidta någon form av åtgärd och skall vara anpassad till besökarens förväntningar.

Målsidor behöver nödvändigtvis inte användas för att direkt sälja en produkt eller tjänst, utan kan också skicka information om rätt typ av trafik skickas till en webbplats. En målsida som konverteras dåligt kan vara ett resultat av att fel typ av trafik skickas till den.

Vi hjälper till att ta fram anpassade målsidor utifrån olika verksamhetsbehov, från grafisk design till textinnehåll. Några av de mest förekommande målsidorna:

 • Mötesbokningar med delad kalender
 • Formulär i form av offertförfrågningar
 • Produktbeskrivningar
 • Tjänstebeskrivningar
 • Omdirigering till övriga webbplatser

Vi ger gärna vår uppfattning om ert innehåll och trafik med diskussion kring hur formatet kan utformas, förbättras eller utvecklas.

Boka Zoom möte – Webbstrateg
Outbound_marketing
Jag vill veta mer om utgående marknadsföring

Utgående marknadsföring

Utgående marknadsföring är en traditionell marknadsföringsmetod där företag initierar konversationen och skickar sitt meddelande till en publik. Det kan exempelvis gälla aktiviteter som TV-reklam, radioannonser, tryckta annonser (tidningsannonser, flygblad, broschyrer, etc.), mässor och utgående försäljningssamtal ”kalla samtal”.

Marknadsföringsmetoden är dock kostsamt och den potentiella avkastningen följer svårigheter att spåra genom ”ROI” (”Return of investment”) till skillnad från inkommande marknadsföring. Sedan förekommer det blockeringstekniker så som ring inte listan, skärppostfilter, TiVo, etc.

Telefonförsäljning

Används huvudsakligen vid försäljning i samband med;

 • Nykundsbearbetning
 • Mötesbokning
 • Inbjudningar

Telemarketing behöver inte alltid vara direktsäljande, utan kan även användas för:

 • Marknads- eller kundundersökningar, till exempel för att ta reda på hur kunderna uppfattar produkter eller företagets image och profil.
 • Kartläggning av tänkbara kunder, köpvanor eller behov av nya produkter.
 • Kundvård.

Tillsammans med er tar vi fram samtalsmanus, FAQ och annat som kan behövas för att på ett proaktivt sätt kunna bearbeta kunderna.

Boka Zoom möte – Telefonförsäljare