Bemanning- och inköpsmodulen

Gigtrack

Bemanningsmodulen för beställare av kompetensbehov samt leverantörer som innehar kompetens. Modulen går att använda som företag och privatperson och tillämpas inom flera branscher. Marknadsplatsen som är en integrerad del av Gigtrack är gratis medan utökade funktioner kopplat användningen debiteras.

Målgruppsanpassade lösningar

För beställare

 • Hyra in kompetens
 • Kompetensutveckling genom utbildning
 • Kompletterande ben för kompentensförsörjning.

För leverantörer och kandidater

 • Hyra ut kompetens
 • Personaluthyrning

 • Kompletterande ben för säljorganisationer

Marknadsplatsen
Läs mer om Gigtrack

Rekryteringsenheten

Gigtailor

Rekryteringsenheten som kan kombineras med bemanningsmodulen. Företag och privatperson kan använda Gigtailor som tillämpas inom flera branschområden. Marknadsplatsen som är en integrerad del av Gigtailor är gratis medan utökade funktioner kopplat användningen debiteras.

Målgruppsanpassade lösningar

För beställare

 • Anställa personal
 • Omställning av verksamhet
 • Kompletterande ben för kompentensförsörjning.

För leverantörer och kandidater

 • Registrera CV
 • Ingå i personalentreprenader
 • Kompletterande ben för säljorganisationer

Registrering av kandidater
Läs mer om Gigtailor

Rummet för nätverkande

Gigroom

Rummet för registrerade medlemmar som arbetsgivare, partners, kandidater och leverantörer. Dessutom en utgörande plattform för Gigoxos interna avdelningar.

Målgruppsanpassade lösningar

För beställare

 • Utöka ert tjänsteutbud
 • Utöka affärs- och kontaktnätverk
 • AI baserad kompetensförsörjning genom bemanning, rekrytering och utbildning

För leverantörer och kandidater

 • Utöka ert tjänsteutbud
 • Utöka affärs- och kontaktnätverk
 • Marknadsför er kompetens och kliv ut ur den kontroversiella ”bubblan”.

Fast i en bubbla

GigSPECT

Navet för tekniska tjänstemän för besiktningar, mätningar, provningar, beräkningar, utredningar, kontroller och rådgivning inom bygg, fastighet och anläggningssektorn. Med tillämpning av bemanning, rekrytering eller gemenskap.

 • Besiktning: Överlåtelse-, entreprenad, teknisk, status- eller skadebesiktning

 • Kontroll: Kontroller utifrån myndighetskrav så som OVK, Utsättning, Energideklaration, Energikartläggning, KA mfl.

 • Mätning: Inom tekniska områden så som fukt, geodesi, miljö, energi, akustik samt area och volym.

 • Provning: Provning och analys av vatten, förorenad mark, mikrobiella organismer, asbest, kemiska emissioner och partiklar.

 • Utredning: Inomhusmiljö-, fukt, skade-, energi- och miljöutredning.

 • Beräkning: Numerisk eller analytisk beräkning inom fukt, energi, miljö, klimat samt area och voylm (AMA MER).

 • Rådgivning: Teknisk-, ekonomisk- eller juridisk rådgivning. Fuktsakkunnig, Energiexpert (CEX), brandsakkunnig (SAK), Tillgänglighetssakkunnig (TIL), Upphandling, underhållsplanering, Entreprenadjuridik, Jordabalken, PBL, mfl.

Läs mer om Gigspect

GigAMENT

Navet för management- och tekniska tjänstemän för ledning, samordning, och utveckling inom bygg, fastighet och anläggningssektorn

 • Projektledning: Nybyggnad och ROT-projekt inom bostad, lokal och industri.

 • Projekteringsledning: Övergripande samordning eller med tillsättning av Arkitekt, konstruktion, BAS-P, Fukt, Ljud, VVS, brand och El.

 • Arbetsledning: Byggledare, fuktsäkerhetsansvarig i produktion, installationsledare samt driftledare (fastighet).

 • Miljösamordning: Inkluderat miljöinventering, byggvarubedömning, miljöprogram, miljöplan, LCC, LCA och klimatberäkningar.

 • Energisamordning: Inkluderat energideklaration, energikartläggning, energiutredning, energi- och dagsljusberäkning.

 • Teknisk samordning: Inkluderat besiktning, kontroller, mätningar, provningar, utredningar, beräkningar och rådgivning / konsultation.

Läs mer om Gigament

GigSALES

Gigsales utgör en integrerad del av Gigoxo AB. Där anställda tjänstemän inom försäljning och marknadsföring ambulerar utifrån deras demografiska förutsättningar.

 • Inbound marketing
 • Företagssäljare
 • Oberoende kompetensmäklare inom utbildning
Läs mer om Gigsales

GigCAST

Podcasten Gigcast är uppdelad i en företag- och marknadsförings-verksamhet, vilka utgör integrerade delar till Gigoxo.

 • Företagsbranding
 • Sponsring – Annonsering
 • Marknadsföring sociala medier
 • Marknadsföring – videoannons
Läs mer om Gigcast