Marknadsplatsen i korthet

Publika annonser

De kompetensbehov som skapas över plattformen och görs publika är tillgängliga på marknadsplatsen.

Beställare med kompetensbehov väljer om behovet skall göras publikt över marknadsplatsen eller aviseras via Gigoxos övriga betrodda kanaler.

Plattformen

De kompetensbehov som genereras via plattformen laddas upp internt inom plattformen.

Medlem och aktiv användare av plattformen ges en mer omfattande överblick av registrerad kompetens och kompetensbehov.