Rättigheter och skyldigheter.

För oss är det viktigt att du som beställare, leverantör och/eller kandidat är medveten om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller vid användning av Gigoxos tjänster. Vi har därför valt att kommunicera detta på ett tydligt sätt i villkorsbilagor samt policys.

Som komplement till ovan ges du som användare av Gigoxos tjänster möjlighet att beroende på er profil erhålla vägledning, manual samt support för att säkerställa att ni använder tjänsterna på rätt sätt.

Medlemsvillkor.

Användarvillkor.

Policys och riktlinjer.

Medlemsvillkor.

Policys och riktlinjer.

Användarvillkor.