Digitalt DNA för kompetens

Kompetens enligt oss.

Kompetens är en färskvara som ska anpassas till att lösa uppgifter, samtidigt som den ständigt kan utvecklas.


– Inte underligt att det är svårt att definiera och hitta rätt kompetens, då uppgifterna kan variera i betydande omfattning.


Vilka förväntningar kan egentligen ställas på just rätt kompetens, som dessutom skall levereras i rätt tid!

Illustration

Privatpersoner och företag inom B2B, B2C och C2C

Vi stimulerar outnyttjade värden

Genom förmedling, förvaltning eller utveckling av kompetens, skapar vi förutsättningar och coachar våra medlemmar till att upptäcka nya arbetstillfällen, kontaktytor och affärsrelationer.

Vi ska kraftigt minska antalet felrekryteringar och externa arvoden för bemanning- & rekryteringsprocesser (HR). Samtidigt som vi underlättar inköps- och försäljningsprocesser för privatpersoner och företag.

Helt enkelt en kraft för de konventionella bemanning och rekryteringsmodellerna men med tillämpning av gig (egenanställning) också.

Ta del och ladda ned vår interaktiva organisationskarta

Med tillämpningar

Vår strategi

Det ska vara enkelt

Vår strategi

Det ska vara enkelt

Målgrupper.

Vår målgrupp är stor med ett brett omfång till flera marknader, bransch- och expertisområden, men med smidiga processer.

Företag

 • Beställare med kompetensbehov

  • B2B
  • B2C
 • Leverantör som utöver kompetens

  • B2B
  • B2C

Privatperson

 • Beställare med kompetensbehov

  • B2C
  • C2C
 • Leverantör som innehar eller utövar kompetens

  • B2C
  • C2C
Läs mer om våra målgrupper och integrationer
Läs mer om våra målgrupper och integrationer

Connecta med oss

Kontaktytor

Kontaktformulär