Flera trappor och steg

Medlemsregistrering steg för steg

För att kvalificera som medlem samt få en ökad förståelse kring vad ett medlemskap hos Gigoxo betyder konkret. Så har vi tagit fram en anpassad steg för steg beskrivning som är tillämpbart för beställare, leverantörer och kandidater.

Ta del av beskrivningen och se vilka steg du kan ta tillsammans med Gigoxo för att hitta rätt.

Steg för steg beskrivning – Medlemsregistrering

Lämna in en spontanansökan

Är du osäker vilken registreringsform du skall använda eller hur du kan använda Gigoxo, är du alltid välkommen att inkomma med en spontanansökan som vi behandlar omgående.

Vi är alltid intresserade av att ta emot kvalificerade kunder, leverantörer och / eller kandidater

Medlemskonto
Formulär demo - Adocka public endpoint

Spontanansökan