Tillämpningsområden

Flexibel lösning för arbetskraft
Projektbaserade uppdrag
Frånvaro av stationär personal
Vid expansion av företaget
Kompetensbrist inom företaget
Säsongsvarierade arbeten

Hur vi jobbar

Rekrytering och urval ikon

Rekrytering och urval

Utifrån gemensamt framtagen kravprofil, identifiera potentiella kandidater.

I samråd med er och AI-lösningar, gå igenom CV:n, genomföra intervjuer och bedöma kandidaternas lämplighet.

ikon matchning av kandidater

Matchning av kandidater

Den viktigaste delen av vårt arbete är att matcha efterfrågad kandidat.

Färdigheter, erfarenheter och personliga egenskaper skall överträffa er förväntade kravprofil.