Cirkulär, hållbar och effektiv

Bemanningslösning

Expertis ikon

Hög expertis

Med ett brett nätverk och kunskap inom olika bransch- och yrkesområden.

ikon tidsbesparande

Tidsbesparande

Snabbare rekrytering och förkortad anställnings-process med mindre administration.

flexibilitet ikon

Flexibelt

Smidig personalhantering med säkra kommunikationskanaler och molnlösningar.

pricksäkert

Pricksäkert

Egenutvecklad segmentering och process av profilering, vi kan lösa det du söker.

Läs mer om bemanning

Rekryteringsenheten

Gigtailor

Rekryteringsenheten som kan kombineras med bemanningsmodulen. Företag och privatperson kan använda Gigtailor som tillämpas inom flera branschområden. Marknadsplatsen som är en integrerad del av Gigtailor är gratis medan utökade funktioner kopplat användningen debiteras.

Målgruppsanpassade lösningar

För beställare

  • Anställa personal
  • Omställning av verksamhet
  • Kompletterande ben för kompentensförsörjning.

För leverantörer och kandidater