En hållplats för er karriär- eller affärsresa


Lär känna oss och vårt koncept av cirkulära relationer och lösningar på utmaningar inom HR, inköp, försäljning och utbildning.

Som privatperson eller företag, interagera på marknadsplatsen kostnadsfritt, för att undersöka om ditt behov inom B2B, B2C eller C2C kan tillsättas av oss.

Medlemmar i svenskt näringsliv.

Logo svenskt näringsliv
almega logo transp

Vi delar gärna med oss 

Ladda ner våra interaktiva pdf-beskrivningar och få mer relevant information, som stöd för din användning eller medlemskap hos oss. Välj att uppge din epost-adress för att kunna interagera och kommunicera direkt med oss i dokumentet.

Övergripande presentation

  • Vår strategi: Hitta det du söker.
  • En process uppdelad i 3 enkla steg.

  • Våra målgrupper, marknader och prisbilder.
Ladda ned och kommunicera direkt med oss

Verksamhetsbeskrivning

  • Gigtrack: Bemanning- & inköpsmodulen

  • Gigtailor: Rekryteringsenheten
  • Gigroom: Rummet för nätverkande och kompetensentreprenader

Ladda ned och kommunicera direkt med oss

Kompetensentreprenader

  • Begreppet ”kompetensentreprenad”.
  • Tillämpningsområden.
  • Mätbar ökning av konkurrenskraft, flexibilitet och kvalitet.
Ladda ned och kommunicera direkt med oss

Connecta med oss

Kontaktytor

Snabbfunktioner

Publicera kompetensbehov
Hitta jobb / uppdrag
Erbjud din kompetens

Kontaktformulär